Czy woda jest zdatna do picia?

Wodę należy zbadać w sanepidzie


Jaka jest wydajność studni?

Wydajność studni określa się podczas pierwszego pompowania wody ze studni


Na jakiej głębokości jest woda?

Wstępnie w zbliżony sposób głębokość warstwy wodonośnej określa badacz szukający wody, ostatecznie jednak to odwiert wskazuje dokładną głębokość


Czy są puste odwierty?

Zdarzają się tereny, na których ciężko jest znaleźć warstwę wodonośną, co niestety skutkuje pustym odwiertem.